Affald på strand

Affald i naturen

Vær med til at gøre en positiv forskel for naturen.

Selvom der generelt er sket en langt større forståelse for, at affald ikke hører til i naturen i løbet af en årrække, så er det desværre stadig sådan, at alt for meget affald ender i naturen. Og i naturen kan affaldet gøre virkelig stor skade på dyr og planter, så derfor skal der stadig arbejdes på at mindske den mængde af affald, der ender i naturen.

Både virksomheder og privatpersoner kan gøre en stor indsats for at forhindre skadeligt affald i at ende i naturen. Det skadelige affald indeholder stoffer, som er skadeligt både på den korte og på den længere bane. Vær med til at reducere mængden af affald, der ender i økosystemet.

Affald i naturen

Hvorfor er affald i naturen et problem?

Affald i naturen er et virkelig stort problem. Naturens eget økosystemet er meget fint og helt balanceret. Når der kommer skadelige elementer i form af affald, der ikke hører til i naturen, ind i det system, så har det store uhensigtsmæssige konsekvenser.

Mange af de ting, som vi omgiver os med, er lavet af materialer, som naturen skal bruge meget lang tid på at nedbryde. Her er nogle eksempler på sådanne materialer:

  • Papir: 3-12 måneder
  • Tøj, tyggegummi og cigaretfilter: 4-5 år
  • Møbler: 10-15 år
  • Plastic: 10-500 år
  • Aluminiumsdåser: 500 år
  • Batterier og mobiltelefoner: 1.000 år

Det giver et ret godt overblik over, hvor længe naturen skal kæmpe for at nedbryde disse stoffer.

Desuden kan dyr blive fysisk skadet af nogle affaldsdele. Og nogle skadelige stoffer forbliver også en del af økosystemet, og derfor kan det optages i både planter og dyr.

Hvor i naturen skader affald?

Affald, der ligger smidt i naturen, kan du finde alle vegne. Det kan både være i skoven, på marken, på stranden, på engen, i rabatten eller i den lokale park. Alle de steder, hvor der lever vilde dyr og planter, betragtes som natur. Og i naturen skal der ikke være affald. Det ser grimt ud, og det er skadeligt for planeten.

Hvor meget affald, der smides i naturen, er der ikke et eksakt tal på. Men i 2009 havde Danmarks Naturfredningsforening en stor kampagne, der handlede om affald i naturen. Her indsamlede skoleelever landet over omtrent 197 tons affald i naturen. Det tal er naturligvis slet ikke tilstrækkeligt til at vise det reelle billede.

Derfor er det nødvendigt med en målrettet indsats for at bringe problemet i fokus og for at få det løst.

Hvad kan du selv gøre for at reducere mængden af affald i naturen?

I nogle tilfælde skyldes det ubetænksomme gæster i naturen, der desværre bare dumper deres affald derude. De skal naturligvis opdrages til at lade være med det.

I andre tilfælde er det ikke tilsigtet, at affaldet ender i naturen. I havet ender der for eksempel en del plastic. Noget af det plastic er store synlige stykker, og noget er mikroskopiske stykker af mikroplast, som via industrien eller husholdninger ender der.

Mikroplast i vandet er et kæmpestort problem. Det kan ikke ses, og det ender i fisken, som bliver spist af en anden og så videre. Det er skadeligt for store dele af fødekæden og økosystemet.

Frivilig indsamling af affald

Derfor bør der arbejdes på, at der ikke skabes så meget mikroplast. Mikroplast kan være i sådan noget som tøj, sko, maling, dæk og så videre. Det bør forbydes og erstattes af noget andet.

Desuden kan den enkelte sortere alt dagligt affald og køre på genbrugsstationen med storskrald. Du kan også undlade at købe produkter, der er skadelige for miljøet.

Det er desuden muligt at sætte gang i en mindre eller en større indsamling af affald i lokalområdet eller ude i naturen. Det er forbløffende, så meget affald der ligger rundt omkring.

Denne hjemmeside drives med støtte fra:
Copyright 2024 - Pilanto Aps